Hem

Kättilsmåla Intresseförening

Detta är på gång !

 

Film

Onsdagen 3 Januari visar vi film i bygdegården kl.14.00 för barn ca 5-10 år.

Kl.18.00 är det filmvisning för barn över 10 år och då är även kiosken öppen.

 

Hjärtligt välkomna !

Fiber till Kättilsmåla

IP-Only har tagit byggbeslut för Kättilsmåla-området

 

För löpande uppdateringar gå till www.kattilsmalafiber.se

 

Med vänlig hälsningar

Styrelsen, Kättilsmåla Fiber

Intresserad av samåkning ?

 

Att bo på landsbygden har sina fördelar, men det finns vissa utmaningar, till exempel vad gäller kommunikationer. Kollektivtrafikbolagen letar efter nya sätt att kunna täcka landsbygdsbornas transportbehov, så att fler kan åka kollektivt. Med hjälp av mobiltelefon eller dator finns i dag möjligheter att organisera samåkning på ett flexibelt och smidigt sätt. Genom att använda ett bokningssystem via datorn kan man komma i kontakt med andra personer än de man har i sin närmaste omgivning. De flesta bilarna används ofta med endast en person i varje, det är en ineffektiv användning av resurserna.

 

Karlskrona kommun, Blekingetrafiken, Statens miljöinstitut IVL och Mobilsamåkning och genomför just nu ett projekt som syftar till att testa nya kombinationer av transporttjänster på landsbygden. Projektet finansieras av Vinnova. I samband med detta skickas ut denna enkät för att undersöka intresset och förutsättningarna. Två orter är utvalda för att testa metoden, Kättilsmåla och Torhamn med omgivning, och arbetet kommer att bedrivas i samarbete med samhällsföreningarna i området.

 

Enkäten består av 16 frågor som tar under sju minuter att besvara. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och svaren behandlas anonymt. Vi skulle vara mycket tacksamma om du besvarar enkäten, det är viktigt för undersökningens kvalitet och tillförlitlighet.

 

Svara senast den 17 december 2017

Vi ber dig att svara på frågorna och lägga enkäten i lådan som finns i Kättilsmåla bygdegård senast den 17 december 2017. Enkäten finns också på föreningarnas hemsida. Det går bra att svara digitalt och maila in enkäten till birgitta.jonasson@karlskrona.se. Glöm inte att ange hur många personer som din familj omfattar. Detta för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om antalet personer som svaren omfattar.

 

Ladda ner enkäten här.

 

Om du har frågor om undersökningen kontakta

Birgitta Jonasson, 0455-303250

 

BOKNING AV BYGDEGÅRDEN. RING PAULSEN'S TEL. 070-966 68 15 eller 070-953 23 98